Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://osirtarnowo.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2019-04-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-18
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-04-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Zajdowicz , adres e-mail: info@osir.pl .

Informacja zwrotna

Zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ustawy

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2020 07:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Kowalczak
Ilość wyświetleń: 26
29 kwietnia 2020 07:12 (Robert Kowalczak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
29 kwietnia 2020 07:10 (Robert Kowalczak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
29 kwietnia 2020 07:09 (Robert Kowalczak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.